HISTORIA

 1. “1993”

  Kazimierz Kutz i Tadeusz Wantuła

 2. “1994”

  Pełna widownia Cielafu w roku 1994

 3. "1995"

  Martin Novosad

 4. “2004”

  Martin Novosad, Tadeusz Wantuła

nasza historia

28 lat innowacji

Imprezę po raz pierwszy zorganizowało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej wraz z Kongresem Polaków w RC w 1993 roku. Pomyślana pierwotnie jako przegląd filmów polskich bez konkursu, zaczęła się z upływem czasu dynamicznie rozwijać. Podczas drugiej edycji zaprezentowano oprócz kinematografii polskiej także filmy czeskie. W roku następnym CieLaF przekształcił się już w festiwal prezentujący filmy polskie, czeskie i słowackie w ramach trzech kategorii. Kategoria pierwsza to retrospektywne pokazy najwybitniejszych obrazów renomowanych reżyserów. W dotychczasowych edycjach publiczność miała okazję obejrzeć dzieła takich twórców, jak: Jiří Krejčík, Jan Němec, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda, Henryk Kluba, Dušan Hanák, Wojciech Jerzy Has, Jan Švankmajer, Štefan Uhr i in. Wielu z nich wzięło osobiście udział w Festiwalu. Kategoria druga to konkurs debiutów reżyserskich. W kategorii trzeciej publiczność ma możliwość obejrzenia najciekawszych filmów zrealizowanych przez kinematografie krajów uczestniczących w Festiwalu w ciągu minionego roku.  Do Cierlicka regularnie przyjeżdżali aktorzy, a także twórcy i producenci prezentowanych filmów, by po pokazach spotkać się i podyskutować z publicznością. Członkami siedmioosobowego jury są znani krytycy filmowi, dziennikarze i działacze klubów filmowych z Polski, Czech i Słowacji. Jury przyznaje nagrodę na najlepszy debiut reżyserski. Fundatorami nagrody są w równym stopniu departamenty kultury Polski, Czech i Słowacji. Również widzowie przyznają osobno Nagrodę Publiczności. Od 2002 roku współfundatorem nagrody jest również Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach Festiwalu odbywają się także warsztaty studentów szkół filmowych z Pragi, Bratysławy i Łodzi. W 2005 roku Festiwal przeniósł się do Trzyńca, hutniczego miasta u podnóża Beskidów.

Pelicula

A modern theme for the film industry & video production
pl_PL